sikkerhet på sjø og vann

Noen tips om sikkerhet på sjø og vann

ZSL.no har et ønske om at alle skal være trygge når de ferdes på sjøen. Vi mener det er viktig at alle tar ansvar, både for egen sikkerhet, men også for andres sikkerhet når vi ferdes på sjøen. Vær forberedt og klar til å hjelpe hvis andre har problemer. Det er viktig at du har nødvendig utstyr og gode kommunikasjonsmuligheter. Sammen kan vi sørge for at alle får en trygg og sikker sommer på sjøen.

Noen tips om sikkerhet på sjø og vann:

  1. Motorstopp eller andre feil/skader som kan føre til tap av kontroll av fartøyet kan gå ut over din og dine passasjerers sikkerhet. Hold derfor alltid din motor vedlike.
  2. Ulykker kan skje. Det er da viktig at du har med deg nødvendig utstyr. Samt at du har forsikret deg om at utstyret er funksjonelt før avreise.
  3. Sørg for at du har et drivanker.
  4. Sørg for at du har med deg ekstra tau hvis du har behov for å slepe andre båter.
  5. Sørg for at du har en god kniv slik at du kan rydde bort uønsket eller innviklet tau.
  6. Sørg for at du har nødutstyr som nødbluss og signalutstyr.

Det viktigste du kan gjøre er å være forberedt for sikkerhet på sjø og vann

Kontroller det du kan sjekke før avreise:

  1. Ekstra batteri
  2. Ekstra drivstoff
  3. Periodisk kontroll av utstyr.

Det er også viktig at du har øvd deg på hva du må gjøre dersom du kommer ut for en ulykke. Ha alltid med deg grunnleggende sikkerhetsutstyr og førstehjelpsutstyr. Sjekk vind og værforhold. Tilpass turen til ditt ferdighetsnivå. Det er viktig med gode digitale kommunikasjonsenheter, men sørg for at du har back-up.

ZSL.no leverer alt sikkerhetsutstyr du måtte trenge. Send e-post forespørsel for rådgivning tilpasset din båt.

Med ønske om gode turer på sjøen !

Rull til toppen